Bio

Edukacja

Jestem magistrem psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą, seksuologiem i superwizorem oraz licencjonowanym biegłym sądowym.

Studia

 • Studia magisterskie: psychologia, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, 1979
 • Studia podyplomowe: psychoterapia, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2000

Rozwój zawodowy w obszarze psychologii akademickiej: udział w wydarzeniach naukowych, szkoleniach i konferencjach na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Akademii Medycznej w Warszawie.

Specjalizacja 

 • Psychologia Kliniczna, 2003

Certyfikaty

Posiadam między innymi:

 • Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Certyfikat Psychologa – Doradcy On-line Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Certyfikat Superwizora Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w problemach małżeńskich i rodzinnych
 • Certyfikat Doradcy Rodzinnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Kursy i szkolenia

Między innymi:

 • Roczny kurs Psychoterapia rodziny – Zakład Terapii Rodzin UJ, Kraków
 • Trzyletni kurs Psychoterapia Collegium Medicum UJ, Katedra Psychoterapii, Kraków
 • Hipnoza w Psychoterapii Indywidualnej – Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych, Nowy Sącz
 • Szkolenie w zakresie wykorzystywania hipnozy w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w formie uczestnictwa w zajęciach grupy balintowskiej, Katedra Psychoterapii na UJ, Kraków
 • Rola Sugestii w Psychoterapii, prof. dr hab. Stanisław Kratochvil
 • Szkolenie Gminnych Komisji z zakresu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce
 • Ambulatoryjne Leczenie Narkomanów, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania o zdolności do posiadania broni palnej, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków

Staże

 • w Klinice Psychiatrii Dzieci i młodzieży CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Orwid
 • w Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza.
 • w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana de Barbaro
 • w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kielcach pod kierunkiem dr hab. B. Wini

Nauczyciele i superwizorzy

Miałem przyjemność uczyć się psychologii klinicznej, seksuologii, psychoterapii, poradnictwa rodzinnego, hipnoterapii i leczenia uzależnień między innymi od:

 • prof. dr hab. J. Aleksandrowicz (szkoła psychodynamiczna, hipnoza)
 • prof. dr hab. K. Imieliński (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. M. Kozakiewicz (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. Z. Lew – Starowicz (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. M. Orwid UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży, podejście systemowe)
 • prof. dr hab. J. Tylka (psychosomatyka)
 • doc. dr hab. J. Godlewski (seksuologia)
 • dr hab. med. M. de Barbaro UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży, podejście systemowe)
 • dr hab. B. Winid (szkoła psychodynamiczna, psychoanalityczna)
 • dr n. med. Z. Kulka (alkoholizm i narkomania)
 • dr K. Bierzyński UJ CM Kraków (szkoła psychodynamiczna, hipnoza)
 • dr A. Kłodecki Instytut Psychiatrii i Neurologii (uzależnienia od alkoholu)
 • dr S. Maj UJ CM Kraków (szkoła psychodynamiczna)
 • dr W. Szaszkiewicz UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży podejście systemowe)

Członkostwo w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Przez wiele lat byłem również członkiem innych towarzystw naukowych między innymi:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Naukowa sekcja Psychoterapii i Grupa Robocza Hipnoterapii
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
 • Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

Konferencje naukowe

Między innymi:

 1. Psychologia – Media Komunikacja Zdrowie i Psychologia, udział w konferencji naukowej 2007
 2. Psychologia – II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia – szanse i zagrożenia 2007
 3. Psychologia – Konferencja dla dyrektorów szkół psychologów i pedagogów w Kielcach
 4. Psychologia – Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów IPK – Starachowice 2008
 5. Psychologia – Psychologia w internecie – Polskie Towarzystwo Terapeutyczne 2008
 6. Psychologia – Hipnoza prezentacja zabiegu – Polskie Towarzystwo Lekarskie
 7. Psychoterapia dzieci i młodzieży – sympozjum naukowe 1998
 8. Psychoterapia małżeńska – szkolenia Towarzystwa Rozwoju Rodziny
 9. Psychoterapia medyczna – diagnoza zaburzeń psychicznych 1982
 10. Psychoterapia medyczna – szkolenie z psychiatrii 1982
 11. Psychoterapia medyczna – cykl szkoleń z hipnozy 1982 – 1987
 12. Psychoterapia medyczna w kardiologii 1996
 13. Psychoterapia medyczna w internie 2000
 14. Psychoterapia medyczna – sympozjum naukowe 2006
 15. Psychoterapia – wystąpienie na konferencji naukowej – Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
 16. Psychoterapia rodziny – cykl szkoleń UJ Kraków 1995
 17. Psychoterapia rodziny – seminarium naukowe 1998
 18. Psychoterapia rodziny – seminarium naukowe 2000
 19. Psychoterapia rodziny – sympozjum naukowe 2001
 20. Seksuologia – Postępy seksuologii klinicznej, udział w konferencji naukowej 1983
 21. Seksuologia – III Doroczne spotkanie seksuologów, udział w konferencji naukowej 1984
 22. Seksuologia – Postępy seksuologii eksperymentalnej, udział w konferencji naukowej 1988
 23. Seksuologia – Zaburzenia seksualne diagnostyka i terapia udział w konferencji naukowej 1989
 24. Seksuologia – Metody treningowe w terapii zaburzeń seksualnych, udział w konferencji naukowej 1995
 25. Seksuologia – Seksuologia u progu XXI wieku w teorii i praktyce, udział w konferencji naukowej 2001
 26. Seksuologia – XII Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna, udział w konferencji naukowej 2004
 27. Seksuologia – Seksualność i jakość życia człowieka, udział w konferencji naukowej 2005
 28. Seksuologia – Terapia w seksuologii, wystąpienie na konferencji naukowej 2000
 29. Seksuologia – Subprotect, wystąpienie na konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 2003
 30. Seksuologia – Seksualność Niepełnosprawnych, wystąpienie na konferencji naukowej 2004

Doświadczenie zawodowe

Prywatny Gabinet Psychologiczny

Od 1982 r. prowadzę Prywatny Gabinet Psychologiczny. Jestem magistrem psychologii, specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą PTT, seksuologiem PTS i superwizorem PTT i PTS. Pracuję między innymi w paradygmacie systemowym i poznawczym. Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń lękowych (nerwic) i zaburzeń seksualnych oraz w poradnictwie rodzinnym. Przyjmuję dzieci, młodzież i dorosłych. Na życzenie realizuję również specjalne zlecenia konsultacyjno–diagnostyczne na terenie Polski w formie wizyt, spotkań doradczych dla osób prywatnych. Pracuję między innymi w paradygmacie systemowym i poznawczym. Pacjentów przyjmuję zarówno stacjonarnie, aktualnie na terenie Krakowa jak i zdalnie – telefonicznie lub on-line.

Działalność orzecznicza

Od 1982 roku jestem licencjonowanym biegłym sądowym. Realizuję także zlecenia specjalistycznych ekspertyz z zakresu psychologii i seksuologii. Przez wiele lat pełniłem funkcję eksperta Wojewódzkiej Komendy Policji, Mediatora Sądu Okręgowego oraz eksperta sądowego, a także eksperta dla wojska i ZUS.

Działalność szkoleniowa

Szkolenia dla firm

Przeprowadziłem ponad 140 szkoleń psychologicznych dla firm z różnych sektorów, m.in. energetycznego, przemysłowego, mediów, bankowości i usług. Z moich usług skorzystały m.in. Alior Bank, Endemol – Neovision, TVN, ITI Film Studio, Exbud, Bank Śląski, Grupa ONET, ENEA SA, Orlen, Alior Leasing, Veolia, LuxMED państwowym instytut badawczy NASK i wiele innych.

Prowadzę szkolenia grupowe dla pracowników (grupy od 60 do 700 uczestników) w połączeniu z częścią praktyczną, najczęściej w formie warsztatów dla menadżerów (od 7 do 15 uczestników) oraz późniejszym indywidulanym coachingiem menadżerskim i programem wsparcia on-line dla wszystkich pracowników firmy – Employee Assistance Programme (do 30 tysięcy pracowników).

Jestem współautorem projektu „Etyka w biznesie”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Rozwoju Demokracji i Przedsiębiorczości. Wszystkie programy szkoleniowe dla biznesu oparte są o wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, zasadach etyki psychologa i doświadczeniach biegłego sądowego.

Szkolenia najczęściej obejmują następujące tematy:

 1. Zarządzanie emocjami w zespole
 2. Komunikacja intuicyjna w procesie budowania relacji biznesowych
 3. Sztuka budowania i ochrony relacji biznesowej z perspektywy wsparcia dla procesów motywacji i satysfakcji z pracy
 4. Komunikacja w zespole z perspektywy profilaktyki sytuacji kryzysowych
 5. Ochrona zasobów emocjonalnych jednostki i zespołu
 6. Życie prywatne a sukcesy zawodowe
 7. Sztuka prowadzenia rozmów wspierających rozwój
 8. Mobbing i molestowanie w miejscu pracy
 9. Sytuacje trudne w pracy a rozwój kompetencji
 10. Neuroróżnorodność, różnorodność tożsamości
 11. Profilaktyka wypalenia zawodowego
 12. Stres z perspektywy wiedzy psychologa klinicznego i psychoterapeuty
 13. Rozmowa wspierająca / rozwojowa
 14. Poszanowanie godności, savoir vivre w komunikacji biznesowej i etyka w biznesie – wyznaczniki zdrowej tożsamości organizacji
 15. ABC pomocy autopsychoterapeutycznej w sytuacjach kryzysowych
 16. Bezpieczeństwo psychologiczne organizacji w sytuacji zagrożeń wojennych
 17. Profilaktyka depresji i uzależnień
 18. Coaching i inne narzędzia szkolenia w biznesie z perspektywy wiedzy biegłego sądowego i skutków manipulacji
 19. Prawdy i mity na temat psychologii zarządzania
 20. Integracja i zrywanie więzi – o czym warto pamiętać budując relacje biznesowe
 21. Warsztaty muzyczne – zajęcia ze sztuki rozpoznawania cech osobowości i efektywnego zarządzania

Szkolenia dla ośrodków SPA & Wellness

Od 2006 roku prowadzę także szkolenia psychologiczne dedykowane dla pracowników hoteli SPA & Wellness w ramach programu Klinika Piękna Wewnętrznego. Dotychczas z moich usług skorzystali: Instytut Medycyny Estetycznej Bielenda, Malinowe Hotele, Manor House SPA, Odyssey Wellness & SPA, Sanatorium Uzdrowiskowe Korona, Warsaw Apartments, Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness.  Przeprowadziłem także szkolenie dla ponad 1000 uczestników SPA Prestige Awards. Mam także przyjemność zasiadać w jury konkursu.

Szkolenia dla specjalistów

Superwizje dla psychologów i seksuologów

Posiadane przeze mnie certyfikaty superwizora PTS i PTT uprawniają mnie do prowadzenia superwizji  pracy seksuologów i psychologów. Dotychczas w prowadzonych przeze mnie sesjach superwizyjnych w Krakowie i Warszawie wzięło udział 27 uczestników.

Szkolenia psychologiczne i seksuologiczne dla lekarzy

W 2019 roku miałem przyjemność prowadzić szkolenie z zakresu psychologii dla lekarzy Grupy LuxMed. W szkoleniu on-line wzięło udział ponad 700 osób.

Szkolenia dla pracowników ochrony, policji, straży miejskiej

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń psychologicznych dla osób ochraniających życie i zdrowie innych. W szkoleniach tego typu dotychczas wzięło udział ponad 200 pracowników Straży Miejskiej, firm ochroniarskich oraz Policji.

Szkolenia dla ośrodków pomocy społecznej

Od 2006 roku, prowadzę szkolenia psychologiczne dla pracowników socjalnych i rodzin zastępczych. Do tej pory podczas przeprowadzonych przeze mnie ponad 100 szkoleń, przeszkolonych zostało blisko 2000 pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (ROPS).

Szkolenia dla nauczycieli

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli. W szkoleniach uczestniczyło do tej pory ponad 500 nauczycieli oraz wiele grup uczniów.

Linki – relacje ze szkoleń dla nauczycieli:

Szkolenia i konsultacje dla kancelarii adwokackich z zakresu seksuologii i psychologii sądowej. 

Prowadzę szkolenia ON LINE lub „face to face”, dla kancelarii adwokackich na terenie całej Polski. W latach 1982r-2017r jako biegły z listy biegłych prezesów  Sądu Okręgowego w Krakowie i Kielcach, opiniowałem w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej, handlu ludźmi, a także sporządzałem opinie psychologiczne  w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Moje opinie były wielokrotnie poddawane próbom podważania ich przez inne zespoły biegłych. Ze względu na wagę spraw sądowych, w których brałem udział, były również sprawdzane pod kątem ich merytorycznej zawartości. W efekcie podejmowanych procedur sprawdzających, posiadam w swoim sądowym archiwum pozytywne referencje, które są odpowiedzią na prowadzone rutynowe kontrole jakości pracy biegłego przez Prezesów Sądów Okręgowych dla których wykonywałem zlecenia, a także pozytywne opinie towarzystw naukowych wydających certyfikaty seksuologa klinicznego i seksuologa sądowego.

Współpraca z mediami

Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia programów zabezpieczeń psychologicznych dla osób biorących udział w projektach telewizyjnych i internetowych. W latach 2000-2006 współpracowałem z Gupą ITI – TVN, Endemol Neovision, a także z telewizją Polsat. Jestem pomysłodawcą telewizji edukacyjnej dla lekarzy TVNmed. Prowadzone przeze mnie szkolenia dla mediów dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia psychologicznego uczestników produkcji telewizyjnych.