Superwizja dla psychologów, seksuologów i lekarzy

Jako certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego prowadzę grupy szkoleniowe dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów

  • psychoterapii zaburzeń seksualnych
  • poradnictwa rodzinnego
  • poradnictwa on-line

Sesje prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Tematyka jest dostosowana do potrzeb uczestników. Pracujemy na przykładach z praktyki zawodowej uczestników lub na przygotowanych przeze mnie case studies. Jedno spotkanie warsztatowe trwa około 3 godziny. Superwizje odbywają się średnio raz w miesiącu. Aktualnie prowadzę zajęcia w Krakowie i w Warszawie.

Jeśli chcesz poszerzyć zakres swoich kompetencji zawodowych, poczuć się pewnie w pracy z pacjentem, skonsultować prowadzone przez siebie terapie lub przypadki czy też nauczyć się nowych technik pracy skontaktuj się ze mną telefonicznie +48602779965 lub poprzez formularz kontaktowy aby dołączyć do grupy lub umówić się na indywidualne spotkanie.

Cena superwizji – 300 zł / osoba

Czas trwania – 3 godziny

Minimalna ilość uczestników – 3 osoby