Psychoterapia i konsultacje psychologiczne

W pracy z pacjentami wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, zawsze indywidualnie dostosowując metodę do potrzeb danej osoby. Pracuję zgodnie ze standardami Naukowej Sekcji Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz kodeksami etyki: seksuologa i psychologa. W procesie diagnozy psychologicznej biorę pod uwagę zarówno Twoją sytuację zdrowotną, środowiskową jak i psychiczną.

Prowadzone przeze mnie sesje psychoterapeutyczne/poradnicze nie są podporządkowane jednej szkole terapeutycznej. W przypadku choroby psychicznej, zaburzeń psychosomatycznych lub innej choroby, w której występuje komponent cierpienia emocjonalnego lub konieczność zmiany zachowania, edukacja psychoterapeutyczna prowadzona jest przeze mnie z uwzględnieniem kontekstu wiedzy medycznej i możliwej potrzeby leczenia farmakologicznego.

Najczęściej zgłaszają się do mnie osoby, które opisują swoje problemy jako depresja, zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe lub nerwice / lęki, problemy powodowane przez stres, zaburzenia emocjonalne i nastroju, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu / bezsenność, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne / nerwica natręctw, uzależnienia np. alkoholizm, uzależnienia od leków lub narkotyków, DDA – dorosłe dzieci alkoholików, zaburzenia seksualne, problemy w związkach. Pomagam także pacjentom przeżywającym kryzys, np. kryzys emocjonalny, kryzys życiowy, kryzys w związku lub kryzys zawodowy.

Sprawdź moje kwalifikacje i doświadczenie w części O mnie – Bio.

Oferta Gabinetu Psychologicznego:

Konsultacje indywidualne, interwencje kryzysowe i edukacja psychologiczna lub seksuologiczna – pojedyncze lub regularne spotkania: 

 • konsultacja psychologiczna lub seksuologiczna indywidualna (np. problemy w relacjach, związkach, motywacji, uczeniu się, sytuacje kryzysowe, doradztwo zawodowe)
 • konsultacje rodziców, dzieci i młodzieży (np. problemy z zachowaniem, problemy z wyrażaniem lub kontrolą emocji, sytuacje kryzysowe)
 • konsultacje par (np. problemy w komunikacji, życiu seksualnym, kryzysy)
 • konsultacje rodzin (np. problemy w relacjach, kryzysy)

Psychoterapia rozpoczynająca się od spotkania mającego na celu diagnozę problemu oraz ustalenia planu pomocy i serii spotkań terapeutycznych:

 • Psychoterapia medyczna w psychiatrii – zaburzenia osobowości, nerwice, lęk, depresje, psychozy, uzależnienia, fobie, zaburzenia snu i inne choroby psychiczne oraz zaburzenia seksualne u pacjentów z diagnozą choroby psychicznej
 • Psychoterapia medyczna w seksuologii – zaburzenia seksualne o różnej etiologii u kobiet i mężczyzn, zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, dewiacje seksualne, uzależnienia
 • Psychoterapia medyczna w kardiologii – pacjenci po zabiegach kardiologicznych, praca nad zmianą nieprawidłowych zachowań i nawyków, kardioseksuologia
 • Psychoterapia medyczna w ginekologii – problematyka niepłodności, zaburzenia seksualnych po operacjach ginekologicznych
 • Psychoterapia medyczna w onkologii – psychoonkologia, radzenie sobie ze stresem wywołanym chorobą
 • Psychoterapia medyczna w urologii – problematyka zaburzeń seksualnych wywołanych chorobami urologicznymi
 • Psychoterapia medyczna w niepełnosprawności – zaburzenia seksualne w niepełnosprawności, poradnictwo psychologiczne

Jesteś osobą doświadczającą przemocy seksualnej?

Zgłoś sprawę na policję. Korzystanie z usług gabinetu psychologicznego / seksuologicznego przed zgłoszeniem sprawy do organów ścigania może komplikować proces postępowania i udawadniania winy sprawcy.

Umów się na spotkanie:

Aby umówić spotkanie zadzwoń pod numer +48602779965.

Miejsce i forma spotkania ustalana jest podczas umawiania spotkania. Pacjentów przyjmuję stacjonarnie w Krakowie lub zdalnie telefonicznie i on-line.

Cennik:

 • Sesja indywidualna bezpośrednio lub zdalnie – od 30 do 60 min – 300zł
 • Sesja pary z problematyką seksuologiczną lub inną bezpośrednio lub zdalnie – 60 min – 400zł 
 • Psychoterapeutyczna wizyta domowa na terenie Krakowa – 60min – 900zł

Możesz także umówić się na wizytę u mnie w:

Umów wizytę

Cennik zgodnie z ofertą placówki.

Zasady:

 1. Gabinet Prywatny nie prowadzi dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów prawa. Dane osobowe (nazwisko, PESEL, dane adresowe i inne) nie są zbierane ani przechowywane. Dokumentacja medyczna prowadzona jest jedynie w placówkach medycznych, dla których świadczę usługi. Wówczas dane są administrowane i przechowywane zgodnie z regulacjami placówki.
 2. Treść sesji nie jest rejestrowana.
 3. Wszystkie rozmowy objęte są tajemnicą zawodową.
 4. Nie występuję w sprawach sądowych jako świadek angażowany przez przez jedną ze stron uczestników spotkań.
 5. Na życzenie pacjenta problematyka pacjenta może zostać zaprezentowana w anonimowej formie na superwizji zespołu psychoterapeutycznego, w skład którego wchodzą lekarze psychiatrzy i psychologowie.
 6. Prowadzone sesje psychoterapeutyczne wolne są od moich przekonań religijnych, politycznych i światopoglądowych. Na życzenie pacjenta ujawniam moje osobiste przekonania w tych obszarach przed zawarciem kontraktu psychoterapeutycznego.
 7. Akceptuję i szanuję przekonania religijne, światopoglądowe, polityczne moich pacjentów i klientów pod warunkiem, że nie szkodzą ich zdrowiu seksualnemu lub psychicznemu lub nie wyrządzają krzywdy innym osobom. W przypadku stwierdzonych przeze mnie kolizji pomiędzy przekonaniami a zdrowiem psychicznym/ seksualnym nie prowadzę psychoterapii.
 8. Pacjenci kierowani na psychoterapię przez lekarzy, proszeni są o wyrażenie zgody na podjęcie przeze mnie współpracy z lekarzem w procesie leczenia.
 9. Osoby zobowiązane postanowieniem sadowym do leczenia psychoterapeutycznego lub kierowane na edukację psychologiczną przez sąd, mają obowiązek wyrażenia zgody na prowadzenie pełnej dokumentacji i wyrażenie zgody na informowanie o sądu o uczestniczeniu w terapii. Prowadzenie terapii seksuologicznej wobec sprawców przestępstw seksualnych odbywa się pod nadzorem superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 10. Psychoterapia medyczna – ta forma psychoterapii i porad psychoterapeutycznych połączona jest z prowadzeniem przeze mnie dokumentacji zgodnej z wymogami placówki medycznej, dla której świadczę usługi psychologiczne na terenie Krakowa. Obecnie współpracuje z: Scanmed, Profamed (LuxMed), Szpital na Klinach, APRIORI Centrum Zdrowia – gabinety medyczne.

Certyfikaty