Employee Assistance Programme – EAP

Dla pracodawców oferuję realizację benefitu pracowniczego w postaci Employee Assistance Programme (EAP). EAP to program zabezpieczenia zdrowia psychicznego pracowników, umożliwiający bezpośredni, szybki i anonimowy kontakt z psychologiem w razie potrzeby. Pakiety usług najczęściej wykupywane są w postaci rocznego abonamentu. Pracownicy mają możliwość bezpośrednio skontaktować się z psychologiem i skonsultować swój problem.

Dzięki udostępnieniu możliwości konsultacji psychologicznych ad hoc dla Twoich pracowników, umożliwiasz:

  • zapobieganie i radzenie sobie z przemocą lub mobbingiem w miejscu pracy
  • efektywne zarządzanie stresem, traumą
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • wsparcie pracowników w sytuacjach kryzysowych
  • szybsze podjęcie leczenia
  • zmniejszasz prawdopodobieństwo długoterminowych nieobecności

Jednocześnie oferując tego typu benefit wyróżniasz się na rynku pracy jako odpowiedzialny i pożądany pracodawca.

Wraz ze wzrostem świadomości znaczenia zdrowia psychicznego pracowników dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, tego typu benefity są coraz częściej ofertowane są przez pracodawców na całym świecie.

Skontaktuj się ze mną pod numerem +48602779965 lub poprzez formularz kontaktowy aby otrzymać szczegółową ofertę wsparcia dla pracowników Twojej firmy.