Superwizje

Superwizja to bardzo ważny element kształcenia w pracy specjalisty, gwarantujący jakość świadczonych usług. Warsztaty przeznaczone są dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów i pracowników socjalnych.

Prowadzę spotkania w kilkuosobowych grupach oraz indywidualne konsultacje. Skontaktuj się ze mną aby dołączyć do grupy lub umówić się na spotkanie (602779965). Cena pojedynczego spotkania: 300 zł.

Superwizja (ang. clinical supervision) – metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Superwizja może przebiegać indywidualnie lub grupowo.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Superwizja_(psychoterapia)