Superwizja pracy socjalnej

W związku z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej, informuję  o możliwości zapisów pracowników socjalnych i innych zainteresowanych osób zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej, na prowadzone przeze mnie sesje superwizyjne.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowa oferta cenowa oraz organizacja zajęć do uzgodnienia na ewentualnym spotkaniu lub telefonicznie pod nr tel.  602 77 99 65.

Standardy prowadzonej przeze mnie superwizji pracy socjalnej pracowników socjalnych:

  • przestrzeganie kodeksu pracy
  • praca superwizyjna ukierunkowana na wsparcie dla pracownika  w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych
  • ochrona dóbr osobistych i wizerunku pracownika
  • bezpieczeństwo zdrowia psychicznego pracownika
  • stosowanie zasady tajemnicy zawodowej w kontakcie z pracodawcą zlecającym superwizje
  • brak ingerencji w problematykę życia osobistego pracownika
  • prezenowanie wiedzy psychologicznej i  narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w  pracy pracownika socjalnego  z zachowaniem zasad etyki psychologa i naukowej wiedzy psychologicznej
  • zajęcia superwizyjne prowadzone są w grupach do 5 osób
  • w razie potrzeby, uczestnicy zajęć, mają możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia konsultacyjnego
Obszary kompetencji zawodowych wykorzystywanych w pracy superwizora poszerzone sa o wiedzę z zakresu psychologii i seksuologi sądowej a także kompetencje mediatora sądowego

Źródła wiedzy o  potrzebach szkoleniowych i problemach  w pracy pracowników socjalnych:

Szkolenia psychologiczne, seksuologiczne, superwizje, praca w formie warsztatów  grup balinta realizowane od 2007 roku w różnych jednostkach MOPS,GOPS, PCPR, DPS,Domów Dziecka na terenie całego  kraju. Szacunkowa liczba odbiorców szkoleń: kilkaset osób.

Wiedza z akt sądowych z racji wykonywania od ponad 30 lat funkcji biegłego sądowego  z zakresu  psychologii i seksuologii.

Poniżej dokument z innnowacyjnego projektu szkolenia i  superwizji zrealizowanego w 2007r przy współpracy Urzędu Marszałkowskiegow Kielcach dyr. B.Jakacka  Greensuperwizja_socjalne