Psychologia Kliniczna w Biznesie

Kliniczna psychologia biznesu, to opracowany przeze mnie specjalistyczny program szkoleń w zakresie rozwoju miękkich kompetencji pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji. Przez pryzmat wiedzy psychologii klinicznej i psychoterapii medycznej, pokazuje szersze wymiary procesu budowania i rozwoju relacji biznesowych oraz współpracy w różnorodnych zespołach. W tym procesie wykorzystuję doświadczenie w pracy psychologa klinicznego oraz wiedzę z zarządzania emocjami i życiem osobistym, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o stresie i ochronie emocjonalnych zasobów jednostki i organizacji.

Zapoznaj się z moimi kwalifikacjami i doświadczeniem w prowadzeniu ponad 140 szkoleń dla firm w sekcji O mnie – Bio oraz z portfolio dotychczasowych klientów: https://psychonet.pl/portfolio/klienci-biznesowi/.

Trzy filary

Prowadzone przeze mnie szkolenia w zakresie komunikacji biznesowej i budowanie relacji biznesowych w tym podejściu bazują na trzech filarach:

 • etyki zawodu psychologa w zakresie wyposażania pracowników w wiedzę zgodną z psychologią akademicką opartą na naukowych faktach pozbawioną treści manipulacyjnych i treści godzących w zdrowie psychiczne
 • etyce w biznesie
 • rozumieniu, że różnorodność psychologiczna, różnorodność tożsamości seksualnych, wielokulturowość postrzegana jest przez pryzmat wartości organizacji

Cele

Celem prowadzonych przeze mnie szkoleń jest rozwój miękkich kompetencji pracowników oraz dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i samopomocy dla pracowników różnych szczebli korporacji. Cele szkoleń:

 • Bezpieczeństwo psychologiczne w procesie budowanie relacji biznesowych
 • Profilaktyka sytuacji kryzysowych w zespole
 • Podtrzymywanie motywacji i satysfakcji z pracy
 • Synchronizacja komunikacji z tożsamością organizacji
 • Ochrona zasobów emocjonalnych i profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Wsparcie w zakresie uaktywniania i podtrzymywania emocjonalnej satysfakcji z pracy
 • Rozwój umiejętności zarządzania własnymi emocjami i emocjami innych w trakcie realizacji zadań i pracy w grupach projektowych

Cena

Szkolenia mogą mieć formę wykładów i warsztatów. Cena zależy od zakresu, tematyki oraz liczby uczestników. Są możliwe do zrealizowania na terenie całej Polski.

Forma szkolenia

Prowadzę szkolenia w formie stacjonarnej i on-line:

 • wykłady – część teoretyczna, duże grupy (50-1000 osób)
 • warsztaty – część praktyczna, małe grupy (7-15 osób)
 • coaching – konsultacje indywidualne

Dodatkowo moi klienci często decydują się na wykupienie pakietu benefitu opieki psychologicznej dla pracowników – Employee Assistance Programme (EAP).

Tematyka

Szkolenia najczęściej obejmują następujące tematy:

 1. Zarządzanie emocjami w zespole
 2. Komunikacja intuicyjna w procesie budowania relacji biznesowych
 3. Sztuka budowania i ochrony relacji biznesowej z perspektywy wsparcia dla procesów motywacji i satysfakcji z pracy
 4. Komunikacja w zespole z perspektywy profilaktyki sytuacji kryzysowych
 5. Ochrona zasobów emocjonalnych jednostki i zespołu
 6. Życie prywatne a sukcesy zawodowe
 7. Sztuka prowadzenia rozmów wspierających rozwój
 8. Mobbing i molestowanie w miejscu pracy
 9. Sytuacje trudne w pracy a rozwój kompetencji
 10. Neuroróżnorodność w środowisku pracy
 11. Różnorodność tożsamości płciowych i orientacji seksualnych
 12. Profilaktyka wypalenia zawodowego
 13. Stres z perspektywy wiedzy psychologa klinicznego i psychoterapeuty
 14. Prowadzenie rozmów wspierających / rozwojowych dla pracowników
 15. Poszanowanie godności, savoir vivre w komunikacji biznesowej i etyka w biznesie – wyznaczniki zdrowej tożsamości organizacji
 16. ABC pomocy autopsychoterapeutycznej w sytuacjach kryzysowych
 17. Bezpieczeństwo psychologiczne organizacji w sytuacji zagrożeń wojennych
 18. Profilaktyka depresji i uzależnień
 19. Coaching i inne narzędzia szkolenia w biznesie z perspektywy wiedzy biegłego sądowego i skutków manipulacji
 20. Prawdy i mity na temat psychologii zarządzania
 21. Integracja i zrywanie więzi – o czym warto pamiętać budując relacje biznesowe
 22. Warsztaty muzyczne – zajęcia ze sztuki rozpoznawania cech osobowości i efektywnego zarządzania

Powyższe zagadnienia omawiane są w kontekście codziennego funkcjonowania i wyzwań firmy, takich jak:

 • komunikacja
 • obsługa klienta
 • motywowanie pracowników
 • zarządzanie zespołami, zarządzanie projektami
 • wdrażanie zmian
 • radzenie sobie ze stresem
 • integracja zespołu

Zamów szkolenie

Zadzwoń pod numer +48602779965 lub skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy aby otrzymać szczegółową ofertę szkolenia dla Twojej firmy.

Dotychczasowi klienci