Superwizja dla psychologów i seksuologów

Jako certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzę grupy szkoleniowe dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów z zakresu:

  • psychoterapii zaburzeń seksualnych
  • poradnictwa rodzinnego
  • poradnictwa on-line

Sesje prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Tematyka jest dostosowana do potrzeb uczestników. Pracujemy na przykładach z praktyki zawodowej uczestników lub na przygotowanych przeze mnie case studies. Jedno spotkanie warsztatowe trwa około 3 godziny. Superwizje odbywają się średnio raz w miesiącu. Aktualnie prowadzę zajęcia w Krakowie i w Warszawie.

Jeśli chcesz poszerzyć zakres swoich kompetencji zawodowych, poczuć się pewnie w pracy z pacjentem, skonsultować prowadzone przez siebie terapie lub przypadki czy też nauczyć się nowych technik pracy skontaktuj się ze mną telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy aby dołączyć do grupy lub umówić się na indywidualne spotkanie.

Cena pojedynczego spotkania to 300 zł. Cena regularnych spotkań grupowych zależy od liczby uczestników, lokalizacji i częstotliwości sesji.