Bio

Edukacja

Studia

Studia magisterskie: psychologia, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, 1979 r. (Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. B. Hornowskiego.)

Studia podyplomowe: psychoterapia, Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2000 r.

Rozwój zawodowy w obszarze psychologii akademickiej: udział w wydarzeniach naukowych, szkoleniach i konferencjach na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Akademii Medycznej w Warszawie.

Staże

 • w Klinice Psychiatrii Dzieci i młodzieży CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Orwid
 • w Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza.
 • w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana de Barbaro
 • w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kielcach pod kierunkiem dr hab. B. Wini

Nauczyciele/superwizorzy z zakresu psychologii klinicznej, seksuologii, psychoterapii, poradnictwa rodzinnego, hipnoterapii i leczenia uzależnień (między innymi)

 • prof. dr hab. J. Aleksandrowicz (szkoła psychodynamiczna, hipnoza)
 • prof. dr hab. K. Imieliński (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. M. Kozakiewicz (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. Z. Lew – Starowicz (seksuologia, poradnictwo rodzinne)
 • prof. dr hab. M. Orwid UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży, podejście systemowe)
 • prof. dr hab. J. Tylka (psychosomatyka)
 • doc. dr hab. J. Godlewski (seksuologia)
 • dr hab. med. M. de Barbaro UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży, podejście systemowe)
 • dr hab. B. Winid (szkoła psychodynamiczna, psychoanalityczna)
 • dr n. med. Z. Kulka (alkoholizm i narkomania)
 • dr K. Bierzyński UJ CM Kraków (szkoła psychodynamiczna, hipnoza)
 • dr A. Kłodecki Instytut Psychiatrii i Neurologii (uzależnienia od alkoholu)
 • dr S. Maj UJ CM Kraków (szkoła psychodynamiczna)
 • dr W. Szaszkiewicz UJ CM (psychoterapia dzieci i młodzieży podejście systemowe)

Hipnoza medyczna

Szkolenie w zakresie wykorzystywania hipnozy w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w formie uczestnictwa w zajęciach grupy balintowskiej działającej przy Katedrze Psychoterapii na UJ w Krakowie.

Członkostwo w organizacjach naukowych/stowarzyszeniach

 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Przez wiele lat byłem również członkiem innych towarzystw naukowych między innymi:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Naukowa sekcja Psychoterapii i Grupa Robocza Hipnoterapii
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
 • Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

Doświadczenie zawodowe

Pomoc psychologiczna

Od 1982 r. prowadzę Prywatny Gabinet Psychologiczny. Na życzenie realizuję również specjalne zlecenia konsultacyjno – diagnostyczne na terenie Polski w formie wizyt, spotkań doradczych dla osób prywatnych i firm. W świadczonych usługach wykorzystuję także komunikację internetową i telefoniczną.

Pracuję między innymi w paradygmacie systemowym i poznawczym.

Specjalizuję się w psychoterapii nerwic i zaburzeń seksualnych oraz w poradnictwie rodzinnym i szkoleniami w formie warsztatów i superwizji. Przyjmuję dzieci, młodzież i dorosłych.

Działalność orzecznicza

Od 1982 r. lat jestem biegłym sądowym. Realizuję również zlecenia w zakresie specjalistycznych ekspertyz z zakresu psychologii i seksuologii.

Działalność, jako Media Psychology Consultant

Jestem autorem projektu pierwszej na świecie telewizji edukacyjnej dla lekarzy TVNmed, do  2006 roku byłem Dyrektorem ds. Rozwoju Programu. Przy budowaniu projektu współpracowałem z Naczelną Radą Lekarską i z wieloma wybitnymi naukowcami z Akademii Medycznych w Polsce i za granicą.

Jestem pierwszym w Polsce psychologiem klinicznym, posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia programów zabezpieczeń psychologicznych dla osób biorących udział w projektach telewizyjnych i internetowych.

Działalność szkoleniowa

Jestem współautorem projektu „Etyka w biznesie”, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Rozwoju Demokracji i Przedsiębiorczości. Jestem doradcą i szkoleniowcem dla menadżerów, z moich usług skorzystały m.in. Alior Bank, Endemol – Neovision, TVN, ITI Film Studio, Exbud, Bank Śląski, Grupa ONET, ENEA SA i wiele innych.

Od 2006 roku prowadzę szkolenia dla pracowników hotelowych resortów Medical SPA/wellness w ramach autorskiego projektu Klinika Piękna Wewnętrznego Wellness Psychotherapy.

Jestem superwizorem i konsultantem Instytutu Medycyny Estetycznej Bielenda, Malinowe Hotele, Hotelu Manor House.

Wszystkie programy szkoleniowe dla biznesu oparte są o wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, zasadach etyki psychologa i doświadczeniach biegłego sądowego.

Prowadzę autorskie szkolenia dla pracowników socjalnych i rodzin zastępczych.