Konsultacje indywidualne

Indywidualne konsultacje psychologiczne m.in. diagnoza, pomoc psychologiczna, terapia, pomoc seksuologiczna, terapia rodzin, leczenie uzależnień, trening, edukacja, coaching, mentoring. Technika i zakres tematyki spotkań ustalane są każdorazowo w oparciu o potrzeby klienta.

Miejsce: Kraków (także przez Grupę Lux Med)

Terminy: do uzgodnienia telefonicznie +48 602779965

Czas trwania: 1 h

Cena: 300 zł.