Badania organizacji

Sprawdzanie pulsu organizacji to bardzo ważny element zarządzania, budowania strategii i wizerunku przedsiębiorstwa, a także jeden ze sposobów mierzenia efektywności zmian. To także okazja to poznania opinii pracowników dotyczących dalszych kierunków rozwoju firmy.

Badania organizacji są przeze mnie przeprowadzane w porozumieniu z właścicielami/ zarządem firmy, na podstawie uzgodnionych celów. Każdorazowo zarówno forma badania jak i zakres mierzonych obszarów są dopasowywane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Mogą przybierać formę:

  • badań kwestionariuszowych (on-line lub w formie papierowej)
  • obserwacji
  • grup fokusowych
  • wywiadów pogłębionych

Najczęstsze cele przeprowadzanych przeze mnie badań to:

  • pomiar poziomu satysfakcji z pracy
  • pomiar poziomu obsługi klienta
  • analiza potrzeb szkoleniowych
  • ocena kompetencji menadżerskich
  • wyłonienie talentów w organizacji

Po zakończeniu szczegółowej analizy wyników  właściciele/ zarząd otrzymują dokładny raport dotyczący aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w danym obszarze oraz rekomendacje działań.

Przy realizacji dużych projektów współpracuję z moją córką, Klaudią Koroną-Golec (psycholog – menadżer zespołu rekrutacji EMEA w międzynarodowej korporacji, trener oraz  doktorantka UJ).

Cena uzależniona jest od zakresu prac. W celu uzyskania szczegółowej oferty proszę o kontakt telefoniczny (602 77 99 65) lub mailowy.